גבול

מירב אמיר
להורדת המאמר בקובץ PDF
גבול

ההגות שהתמקדה בהיבטים השונים של הגלובליזציה ובקץ מדינת הלאום שלטה בחלק ניכר מהמחשבה הפוליטית באקדמיה ובמרחב של האקטיביזם הפוליטי בעשורים האחרונים של המאה העשרים. במסגרת זו נחשבו גבולות לנחלת העבר, נדמה היה כי חשיבותם בהבנת מגמות חברתיות ותרבותיות רווחות נשחקת במהרה בעקבות קריסת הסדר העולמי הדו-אימפריאלי.
המשך קריאה »

טלוויזיה

נועם יורן
להורדת המאמר בקובץ PDF
טלוויזיה

המונח "טלוויזיה" יכול להתייחס היום למגוון רחב של צורות להפצה של תוכני וידיאו, שחלקן נצפות דרך מכשיר הטלוויזיה וחלקן דרך מכשירים אחרים בין הצורות האלה אפשר למנות שידור אלחוטי, טלוויזיה בכבלים, הפצה חוקית או לא חוקית דרך רשתות מחשבים, ספריות וידיאו, שידור וידיאו לפי דרישה ואולי עוד.
המשך קריאה »

לא מצחיק

יעל פרנק
להורדת המאמר בקובץ PDF
לא מצחיק

ההזמנה לפתח את המושג "לא מצחיק" היא הזדמנות לחשוף עיקרון פואטי-פרודוקטיבי, שאינו כפוף ללוגיקה היסטורית-פילוסופית דווקא. המושג יוצא מתוך עבודות האמנות שלי, אף על פי שהן מצדן אינן מדגימות או מוכיחות אותו, ואין מעניינן לטעון דבר לגבי המושג. בהקשר זה אני מעוניינת לנסח את ה"לא מצחיק" כמנגנון פעולה.
המשך קריאה »

מזרחיות

חן משגב
להורדת המאמר בקובץ PDF
מזרחיות

אנחנו, כצאצאיות וצאצאים לקהילות היהודיות בעולם הערבי והמוסלמי, במשרק ובמגרב, וכדור שני ושלישי של מזרחים בישראל, מתבוננים בהתרגשות רבה ובסקרנות עצומה בתפקיד המרכזי שתופסים באומץ כה רב הנשים והגברים בני דורנו ברחבי העולם הערבי בהפגנות ובמחאות למען חירות ושינוי.
המשך קריאה »

מרחב בטוח

‬גילי‭ ‬הרטל‭, ‬יוסי‭ ‬דוד‭ ‬ וליטל‭ ‬פסקר
להורדת המאמר בקובץ PDF
מרחב בטוח

"מרחבים בטוחים" מוצעים כפתרון אפשרי בקהילות פמיניסטיות להט"ביות וקוויריות נוכח הפעלתם של אלימות ודיכוי במרחבים ציבוריים כלפי א.נשים החורגים מציוויים נורמטיביים. תצורות שונות של של "מרחבים בטוחים" נבנו על ידי תנועות חברתיות וקבוצות אקטיביסטיות פמיניסטיות, להט"ביות וקוויריות בהתאם לצורכיהן הספציפיים.
המשך קריאה »

משחק

‬יאיר‭ ‬ ליפשיץ
להורדת המאמר בקובץ PDF
משחק

אחד המאפיינים הבולטים של פעולות פוליטיות בתרבות העכשווית – החל בממים וכלה בסגנון של השתתפות בהפגנות – הוא האופי המשחקי, המדגיש דו-משמעות, כפל תפקידים והתמקמויות אירוניות במרחב. עם זאת, "משחק" נתפס פעמים רבות כקוטב הנגדי לרצינות ואפקטיביות, ובהתאם גם כלא יעיל לפעולה פוליטית.
המשך קריאה »

משחק תפקידים

דפנה בן-שאול
להורדת המאמר בקובץ PDF
משחק תפקידים

כהגדרה ראשונית, אציע כי משחק-תפקידים הוא ביצוע תפקיד חברתי שמזוהה עם העצמיות של המופיע, משייך אותו לקבוצה ומעצב באמצעותו גם את הגדרת הקבוצה. אם אני ישראלית, משחק-תפקידים יתבטא בביצוע תפקיד המצדיק תואר כזה, יגדיר אותי באמצעותו ויגדיר באמצעותי את קבוצת השיוך.
המשך קריאה »

עם

ג’ורג’יו אגמבן
להורדת המאמר בקובץ PDF
עם

נקודת המוצא של כל הגדרה למשמעות הפוליטית של המושג "עַם" חייבת להיות העובדה המוזרה שבשפות האירופיות המודרניות הוא מסמן תמיד גם את העניים, את חסרי הכול, את המודרים. מונח אחד מגדיר גם את הסובייקט הפוליטי המכונן וגם את המעמד שבפועל – אם לא בדין – מוּדָר מן הפוליטיקה.
המשך קריאה »