אודות / הורדת גיליון מלא

מאת מערכת מפתח
להורדת המאמר בקובץ PDF

תמונת שער: רועי רוזן, 2008. מתוך הוידויים של רועי רוזן.

גיליון 2, קיץ 2010

יוצא לאור מטעם קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

עורך אחראי: עדי אופיר
עורכים בפועל: אודי אדלמן, יואב קני, איתי שניר

מועצת המערכת: פרופסור ירון אזרחי, החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים ◘ ד”ר פיני איפרגן, התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן והחוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון ◘ ד”ר ישי בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד”ר עידו גייגר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון ◘ ד”ר אנבל הרצוג, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה ◘ ד”ר ראיף זריק, מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד”ר שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד”ר ניצן ליבוביץ’, הקתדרה ללימודי שואה ואתיקה ע”ש אפטר, אוניברסיטת ליהיי, פנסילבניה ◘ ד”ר ענת מטר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד”ר רועי קרייטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד”ר דני פילק, החוג לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון ◘ פרופסור רבקה פלדחי, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד”ר הגר קוטף, מרכז היימן למדעי הרוח, אוניברסיטת קולומביה

מערכת סטודנטים תש”ע: דפנה אנגלנדר ◘ רוני הניג ◘ איתי ווגשול ◘ רויטל מדר ◘ נועם מלמד ◘ יהונתן סואן ◘ רנן עמיר ◘ אורי ערן ◘ רותם רוזנטל ◘ עמי שביט ◘ קרן שוסטר
מנחים: אודי אדלמן, עוזי לבנה, יואב קני, איתי שניר
רכזת מערכת: רותם רוזנטל

עיצוב גרפי: רונן אידלמן

עריכה לשונית: יסמין הלוי

ISSN 2444-4557

אתר מרכז מינרבה: mhc.tau.ac.il אתר כתב העת מפתח: mafteakh.tau.ac.il

ליצירת קשר: mafteakh@post.tau.ac.il