אודות / הורדת גיליון מלא

מאת מערכת מפתח
להורדת המאמר בקובץ PDF

תמונת השער: רונן אידלמן, 2008. מתוך מג“ב בויימאר.

גיליון 3, חורף 2011

יוצא לאור מטעם קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

דבר העורכים בגיליון 1:
mafteakh.tau.ac.il/2010-01/00-foreword

עורך אחראי: עדי אופיר
עורכים בפועל: אודי אדלמן, יואב קני, איתי שניר

מועצת המערכת: פרופ’ ירון אזרחי, החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים ◘ ד“ר פיני איפרגן, התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן והחוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון ◘ ד“ר ישי בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד“ר עדו גייגר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון ◘ ד“ר אנבל הרצוג, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה ◘ ד“ר ראיף זריק, מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד“ר שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד“ר ניצן ליבוביץ’, הקתדרה ללימודי שואה ואתיקה ע“ש אפטר, אוניברסיטת ליהיי, פנסילבניה ◘ ד“ר ענת מטר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד“ר דני פילק, החוג לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון ◘ פרופ’ רבקה פלדחי, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד“ר הגר קוטף, מרכז היימן למדעי הרוח, אוניברסיטת קולומביה ◘ ד“ר רועי קרייטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

מערכת סטודנטים תשע“א: דקלה ביטנר ◘ רוני הניג ◘ רנן עמיר ◘ אורי ערן
מנחים: אודי אדלמן, עוזי לבנה, יואב קני, איתי שניר
רכזת מערכת: רותם רוזנטל

עיצוב גרפי: רונן אידלמן

עריכה לשונית: יסמין הלוי

ISSN 2224-4557

מרכז מינרבה: mhc.tau.ac.il
כתב העת מפתח: mafteakh.tau.ac.il
חלל עבודה לקסיקלי: mhc.tau.ac.il/lexspace

ליצירת קשר: mafteakh@post.tau.ac.il