אודות / הורדת גיליון מלא

מאת מערכת מפתח
להורדת המאמר בקובץ PDF

גיליון 4, סתיו 2011

תמונת השער: יוחאי אברהמי, מפעל תעש הנטוש בדרך השלום בתל אביב, תצלום צבע, 2008.

יוצא לאור מטעם קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

דבר העורכים בגיליון 1:
mafteakh.tau.ac.il/2010-01/00-foreword

עורך אחראי: עדי אופיר
עורכים בפועל: אודי אדלמן, יואב קני, איתי שניר

מועצת המערכת: פרופ’ ירון אזרחי, החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים ◘ ד“ר פיני איפרגן, התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן והחוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון ◘ ד“ר ישי בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב  ◘ ד“ר עדו גייגר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון ◘ ד“ר אנבל הרצוג, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה ◘ ד“ר ראיף זריק, מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב ◘ פרופ’ שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד“ר ניצן ליבוביץ’, הקתדרה ללימודי שואה ואתיקה ע“ש אפטר, אוניברסיטת ליהיי, פנסילבניה ◘ ד“ר ענת מטר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב ◘ פרופ’ דני פילק, החוג לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון ◘ פרופ’ רבקה פלדחי, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד“ר הגר קוטף, מרכז היימן למדעי הרוח, אוניברסיטת קולומביה ◘ פרופ’ רועי קרייטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

רכז מערכת: אורי ערן, רכזת מערכת יוצאת: רותם רוזנטל

עיצוב גרפי: רונן אידלמן
עריכה לשונית:
יסמין הלוי
תמונת השער: יוחאי אברהמי, מפעל תעש הנטוש בדרך השלום בתל אביב, תצלום צבע, 2008.

ISSN 2224-4557

מרכז מינרבה: mhc.tau.ac.il
כתב העת מפתח: mafteakh.tau.ac.il
חלל עבודה לקסיקלי: mhc.tau.ac.il/lexspace

ליצירת קשר: mafteakh@post.tau.ac.il