אודות / הורדת גיליון מלא

מאת מערכת מפתח
להורדת המאמר בקובץ PDF

איה בן רון, מקטע מתוך HANGING, 2001.

גיליון 5, קיץ 2012

יוצא לאור מטעם קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

דבר העורכים בגיליון 1:
mafteakh.tau.ac.il/2010-01/00-foreword

עורך אחראי: עדי אופיר
עורכים בפועל: אודי אדלמן, נועם יורן, יואב קני, איתי שניר

מועצת המערכת: פרופ’ ירון אזרחי, החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים ◘ ד“ר פיני איפרגן, התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן והחוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון ◘ ד“ר ישי בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב  ◘ ד“ר עדו גייגר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון ◘ ד“ר אנבל הרצוג, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה ◘ ד“ר ראיף זריק, מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב ◘ פרופ’ שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד“ר ניצן ליבוביץ’, הקתדרה ללימודי שואה ואתיקה ע“ש אפטר, אוניברסיטת ליהיי, פנסילבניה ◘ ד“ר ענת מטר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב ◘ פרופ’ דני פילק, החוג לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון ◘ פרופ’ רבקה פלדחי, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד“ר הגר קוטף, מרכז היימן למדעי הרוח, אוניברסיטת קולומביה ◘ פרופ’ רועי קרייטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

מערכת סטודנטים תשע”ב: נטע אחיטוב, איליה אמיר, אפרת אסקירה, דימה קורטיוקוב, יותם שטיינבוק

רכז מערכת: אורי ערן

עיצוב גרפי: רונן אידלמן
עריכה לשונית:
יסמין הלוי
תמונת השער: איה בן רון, מקטע מתוך HANGING,ו2001.

ISSN 2224-4557

מרכז מינרבה: mhc.tau.ac.il
כתב העת מפתח: mafteakh.tau.ac.il
חלל עבודה לקסיקלי: mhc.tau.ac.il/lexspace

ליצירת קשר: mafteakh@post.tau.ac.il

שליחת תגובה