אודות / הורדת גיליון מלא

מאת מערכת מפתח
להורדת המאמר בקובץ PDF

גיליון 7, חורף 2014

חגית קיסר, ילדים מפענחים ומפרשים צילום אוויר שיצרו בסילוואן, מזרח ירושלים, 2011

יוצא לאור מטעם קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

דבר העורכים בגיליון 1:
mafteakh.tau.ac.il/2010-01/00-foreword

עורכת אורחת, גיליון פוטולקסיק: אריאלה אזולאי

עורך אחראי: עדי אופיר
עורך ראשי: יואב קני
עורכים בפועל: אודי אדלמן, נועם יורן, אורי ערן, הגר קוטף, איתי שניר

מועצת המערכת: פרופ’ ירון אזרחי, החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים ◘ ד“ר פיני איפרגן, התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן והחוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון ◘ ד“ר ישי בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב ◘ ד“ר עדו גייגר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון ◘ ד“ר אנבל הרצוג, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה  ◘ ד“ר ראיף זריק, מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב  ◘ פרופ’ שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב  ◘ ד“ר ניצן ליבוביץ’, הקתדרה ללימודי שואה ואתיקה ע“ש אפטר, אוניברסיטת ליהיי, פנסילבניה  ◘ ד“ר ענת מטר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב  ◘ פרופ’ דני פילק, החוג לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון  ◘ פרופ’ רבקה פלדחי, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל-אביב ◘  פרופ’ רועי קרייטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

רכזת מערכת: גל אשל
עיצוב גרפי: רונן אידלמן
עריכה לשונית: יסמין הלוי

תמונת השער: חגית קיסר, ילדים מפענחים ומפרשים צילום אוויר שיצרו בסילוואן, מזרח ירושלים, 2011

ISSN 2224-4557

מרכז מינרבה: mhc.tau.ac.il
כתב העת מפתח: mafteakh.tau.ac.il
חלל עבודה לקסיקלי: mhc.tau.ac.il/lexspace

ליצירת קשר: mafteakh@post.tau.ac.il

* המחברים ומערכת כתב העת עשו את מרב המאמצים לאתר את בעלי הזכויות על התצלומים המתפרסמים בגיליון. במקרים הבודדים שבהם לא הצלחנו לאתרם, בחרנו לפרסם את התצלום ואנו קוראים לבעלי הזכויות לפנות אלינו כדי להסדיר את רכישתן.