אודות / הורדת גיליון מלא

מאת מערכת מפתח
להורדת המאמר בקובץ PDF

גיליון 8,קיץ 2014

‬יעל‭ ‬פרנק, ‬ריאן‭ ‬ריבדינירה‭ ‬ואביגיל‭ ‬קולינס‭.
‬מתוך: ‭ ‬Sunny Sparkle-Toes: On Ethics Authenticity and‭ ‬Authority‭‬
מיצב‭ ‬וידיאו, 30 דקות, 2007

יוצא לאור מטעם קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

דבר העורכים בגיליון 1:
mafteakh.tau.ac.il/2010-01/00-foreword

עורך אחראי: עדי אופיר
עורך ראשי: יואב קני
עורכים בפועל: אודי אדלמן, נועם יורן, אורי ערן, הגר קוטף, איתי שניר

מועצת המערכת: פרופ’ ירון אזרחי, החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים * ד“ר פיני איפרגן, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן והחוג ללימודים הומניסטיים, מרכז שלם * ד”ר מירב אמיר, בית הספר לגיאוגרפיה, אוניברסיטת קווינס, בלפסט * ד”ר לואיז בית-לחם, החוג לאנגלית, האוניברסיטה העברית בירושלים  * פרופ’ ישי בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב * ד”ר מיכל גבעוני, החוג לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון * פרופ’ ניב גורדון, החוג לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון * ד“ר עדו גייגר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון * פרופ’ רות הכהן, החוג למוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים * ד“ר אנבל הרצוג, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה * פרופ’ עדית זרטל, המחלקה ללימודי יהדות, אוניברסיטת בזל * ד“ר ראיף זריק, מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב * פרופ’ שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב * ד“ר ניצן ליבוביץ’, הקתדרה ללימודי שואה ואתיקה ע“ש אפטר, אוניברסיטת ליהיי, פנסילבניה * ד“ר ענת מטר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב * פרופ’ דני פילק, החוג לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון * פרופ’ רבקה פלדחי, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל-אביב * פרופ’ אלי פרידלנדר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב * פרופ’ רועי קרייטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב  * פרופ’ גלילי שחר, החוג לספרות, אוניברסיטת תל-אביב

רכזת מערכת: גל אשל
עיצוב גרפי: רונן אידלמן
עריכה לשונית: יסמין הלוי

תמונת השער:  ‬יעל‭ ‬פרנק, ‬ריאן‭ ‬ריבדינירה‭ ‬ואביגיל‭ ‬קולינס‭ ‬מתוך: ‭ ‬Sunny Sparkle-Toes: On Ethics Authenticity and‭ ‬Authority‭‬ . מיצב‭ ‬וידיאו, 30 דקות, 2007

ISSN 2224-4557

מרכז מינרבה: mhc.tau.ac.il
כתב העת מפתח: mafteakh.tau.ac.il
חלל עבודה לקסיקלי: mhc.tau.ac.il/lexspace

ליצירת קשר: mafteakh@post.tau.ac.il