גיליון 4 / סתיו 2011

אודות / הורדת גיליון מלא

מערכת מפתח
אודות / הורדת גיליון מלא

גיליון 4, סתיו 2011 יוצא לאור מטעם קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב דבר העורכים בגיליון 1: mafteakh.tau.ac.il/2010-01/00-foreword עורך אחראי: עדי אופיר עורכים בפועל: אודי אדלמן, יואב קני, איתי שניר מועצת המערכת: פרופ’ ירון אזרחי, החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים ◘ ד“ר פיני איפרגן, התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת...
המשך קריאה »

טריטוריה

סטיוארט אלדן
טריטוריה

לתיאוריה הפוליטית חסר מובן של טריטוריה; לטריטוריה חסרה תיאוריה פוליטית. אף כי מדובר במונח מרכזי בתחומי הגיאוגרפיה הפוליטית והיחסים הבינלאומיים, מושג הטריטוריה לא נחקר דיו. ג'פרי אנדרסון מעיר ש"הפוליטיקה נעוצה עמוק בטריטוריה הממד המרחבי של הכלכלה הפוליטית שכיח כל כך, עד שבקלות, ולמעשה לרוב, מתעלמים ממנו".
המשך קריאה »

תגיות:

כסף

נועם יורן
כסף

תאוות בצע אינה אפשרית ללא כסף, כשם שתאווה לבוטנים מצופים אינה אפשרית בעולם שאין בו בוטנים מצופים. אבל בהערה של מרקס יש יותר מטאוטולוגיה. היא אומרת שצורתה של התשוקה לכסף היא מיוחדת ואינה אפשרית ללא כסף. התשוקה לכסף היא תשוקה שאינה מוגבלת על ידי האובייקט שלה או על ידי הצרכים שלנו.
המשך קריאה »

תגיות:

מורשת צבאית

יוחאי אברהמי
מורשת צבאית

בזמן שהות בוויימאר, עירם של גתה והבאוהאוס, נודע לי שעוזיאל גל (ממציא התת-מקלע) נולד בה, ושאביו, אריך גלאס, למד בבאוהאוס. היה לי ברור שהנשק ירש את הגֶנים של הבאוהאוס, וכך יצאתי למסע ארוך שתחילתו בבית הקטן בוויימאר, המשכו במוזיאונים למורשת צבאית בישראל וסופו במפעל תעש הנטוש והמזהם שמול ביתי.
המשך קריאה »

תגיות:

מושג

עדי אופיר
מושג

הרבה אנשים כותבים שירה, לא כולם שואלים "מהי שירה?". מעטים שואלים זאת במנותק מן היצירה השירית שלהם, ומבין אלה רק מעטים עונים באמצעות המשגה של המונח "שירה". הרבה פילוסופים חושבים באמצעות מושגים ועוסקים בחקירה מושגית, אבל רק מעטים שואלים "מהו מושג?". אני מבקש להתחיל בבירור השאלה הזאת מן החקירה המושגית הראשונה - החקירה הסוקרטית.
המשך קריאה »

תגיות:

סגנון

עילי ראונר
סגנון

הצבתו של המושג "סגנון" באופק של המחשבה הפוליטית מבקשת להורות על הכללה מושגית הפוכה; הסגנון הוא מצע הנפרש מתחת לפני השטח של כל הגדרה של הפוליטי, או צל המוטל על פניה. השאלה "מהו סגנון" מניחה היענות אידיאלית או רדיקלית לבחינת הפוליטי בצורתו הלא-מפורשת ביותר. הסגנון נוכח בכל היגד פוליטי, בכל מעשה או אירוע פוליטי.
המשך קריאה »

תגיות:

סְפָר

אריאל הנדל
סְפָר

"קנו קרקע," המליץ מארק טוויין, "לא מייצרים אותה יותר". ובכל זאת, כפי שאראה בהמשך, קרקע מיוצרת כל הזמן: במובנים ממשיים, כלכליים, סימבוליים ועוד. על המתח הזה, שבין כדור הארץ העגול והמוגבל באופן אינהרנטי, ובין אפשרויות הייצור של קרקעות (לא רק השתלטות על אדמות קיימות אלא ייצור ממשי של קרקע) אבקש לדבר באמצעות המושג סְפָר.
המשך קריאה »

תגיות:

עקרון הכלכלה

דותן לשם
עקרון הכלכלה

במפנה המאה הדהדה הטענה כי אנו נמצאים בעידן שבו "היוצא מן הכלל נהיה לכלל". מצב שבו החוק מושעה ללא הרף. בזירה אחת השמיע אותה הפילוסוף הפוליטי ג'ורג'יו אגמבן, נוכח המצב שבו הריבון משעה את חוק המדינה; בזירה השנייה היא באה מפיו של הבישוף כריסוסטומוס מאוריאוי, שטען נגד השעיית החוק הקאנוני בכנסייה.
המשך קריאה »

תגיות:

ריבונות העם

דני פילק
ריבונות העם

"ריבונות העם" היה למושג מרכזי במאבקים הדמוקרטיים מהמאה השבע-עשרה ועד למאבקים האנטי-קולוניאליים במאה העשרים. אמנם, בימים אלה של תחילת המאה העשרים-ואחת דומה שהוא כבר איננו מושג משמעותי בשיח הפוליטי, אך הוא עדיין מופיע בשיח של התנועות הפופוליסטיות הצומחות במערב אירופה ובדרום אמריקה.
המשך קריאה »

תגיות:

שיר פוליטי

חנן חבר
שיר פוליטי

לכאורה, כל שיר יכול להיות פוליטי. אם נעמיד ביסוד הגדרתנו את השיר הפוליטי כשיר שפועל פעולה לשונית פוליטית הרי ששיר לירי שפועל בהקשרים חברתיים מתאימים יכול לפעול פעולה פוליטית. את הפוליטיות של השיר הלירי, המערערת את מערכת יחסי הכוח שמולה היא פועלת, יש לקרוא בתוך ההקשר שבתוכו הוא נכתב ונקרא.
המשך קריאה »

תגיות: