גיליון 5 / קיץ 2012

אודות / הורדת גיליון מלא

מערכת מפתח
אודות / הורדת גיליון מלא

גיליון 5, קיץ 2012 יוצא לאור מטעם קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב דבר העורכים בגיליון 1: mafteakh.tau.ac.il/2010-01/00-foreword עורך אחראי: עדי אופיר עורכים בפועל: אודי אדלמן, נועם יורן, יואב קני, איתי שניר מועצת המערכת: פרופ’ ירון אזרחי, החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים ◘ ד“ר פיני איפרגן, התוכנית ללימודי פרשנות...
המשך קריאה »

בריאות

דני פילק
בריאות

בשנים האחרונות הפך המושג בריאות למושג פוליטי מרכזי. תהליכי החילון, גם אם היו חלקיים ומורכבים, הפכו את הבריאות לסגולה ואת מקצועות הבריאות לסוכנים מרכזיים של "כוח הרועה". בחברות "סומטיות", שבהן הגוף הוא שדה שבו מתנהלים הסכסוכים החברתיים, בריאות היא מושג מרכזי, ועצם הגדרתו פוליטית.
המשך קריאה »

תגיות:

טיפול

איה בן רון
טיפול

HANGING היא עבודה המרכיבה איורים מספרי לימוד רפואה המתארים מחלות, הליכים רפואיים, מכשור רפואי, שיטות טיפול, ריפוי וניתוח, מודלים מדעיים של מחלות ונגיפים ועוד. האיורים הדידקטיים מופקעים מההקשר המקורי של תיקון או שימור הגוף ומוכפלים ומוכלאים על-מנת לחשוף תבניות של מערכי ידע וכוח שמשחקים תפקיד בעולם הרפואה.
המשך קריאה »

תגיות:

טפיל

אנדרס מ. י. גולסטאד
טפיל

מן הקדוש אל השפֵל והקומי, ומשם אל המנוון וחסר הערך שאינו ראוי אלא להכחדה, מעטות הדוגמאות המסוגלות להמחיש את גמישותם הקיצונית, סתגלנותם ומעמדם הרעוע של מושגים כפי שעושה זאת מושג הטפיל. נתיב היסטורי מוזר זה עיצב את הטפיל כמונח יסודי להבנת מנגנוני ההדרה המצויים בלבן של חברות מערביות מודרניות.
המשך קריאה »

תגיות:

טראומה עיקשת

אפי זיו
טראומה עיקשת

באמצעות המינוח "טראומה עיקשת" אני מבקשת לשיים את ההשפעות הנפשיות של מצבים חברתיים דכאניים מתמשכים על הנפש. מינוח חדש זה מתמקם בצומת שבין השיח הרפואי על טראומה ובין התיאוריה הביקורתית במחקר התרבות. בעיקר, אני מבקשת להרחיב את ההגדרה הדיאגנוסטית הרפואית של התסמונת הפוסט-טראומטית.
המשך קריאה »

תגיות:

כעס

פטר סלוֹטֶרדיק
כעס

במשפט הראשון של המורשת האירופית, במשפט הפתיחה של האיליאדה, מופיעה המילה "כעס", הרת גורל וחגיגית כמו צו שאין לסרב לו. כראוי לתפקידו במשפט הבנוי היטב, שם העצם "כעס" נמצא ביחסת המושא. "את הכעס שירי, אלָה, של אכילס בן פלאוס...". הצבת המילה מבטאת פאתוס רב. איזה סוג של יחס כלפי הכעס מוצע למאזינים בפתח האפוס?
המשך קריאה »

תגיות:

מדינה

רועי וגנר
מדינה

בין אם אנחנו מבינים את הצמד שלטון-נשלטים כניגוד בינארי מהותי, או כאוסף קונטינגנטי של מיקרו-פרקטיקות, "המדינה המודרנית היא פרויקט שלטוני שאינו נשלם לעולם, שתכליתו לסמן שוב ושוב את הגבולות של מה שנתון לשליטה, המדינה היא לא רק דימוי של אחדות, אלא מרחב נשלט שהמאמץ הבלתי נגמר לסגירתו במכלול אחד הוא צורת קיומה."
המשך קריאה »

תגיות:

מסורתיות

יעקב ידגר
מסורתיות

"מסורתיוּת" היא עמדה דיאלוגית ביחס אל המסורת; המושג "מסורתיות" מזהה את יחסם הנאמן ובה בעת רפלקסיבי, המחייב ואף מקדש "באופן עקרוני", אך פרשני, ביקורתי וסלקטיבי באופן מעשי, של פרט מסוים או קהילה כלשהי כלפי מה שהם מכירים כמסורת המכוננת את זהותם – אותם. מסורתיות או עמדה מסורתית מגלמת הבנה מסוימת של מושג המסורת.
המשך קריאה »

תגיות:

מרטיר

דותן לשם
מרטיר

ידוע ומוכר גילויה המאוחר של חנה ארנדט, שעליו היא נותנת דין וחשבון במסגרת סיקור משפטו של אדולף אייכמן, כי בניגוד למה שכתבה ב"יסודות הטוטליטריות", "תהומות הנשייה" אינם קיימים. "שום דבר אנושי אינו מושלם עד כדי כך, ופשוט יש בעולם אנשים רבים מכדי שנשייה תהיה אפשרית. תמיד יישאר בחיים אדם אחד לספר את הסיפור."
המשך קריאה »

תגיות:

שכל ישר

איתי שניר
שכל ישר

שרשרת ההתקוממויות העממיות שהתרחשו במקומות שונים בעולם מאז אביב 2011 העלתה את השאלה העתיקה בדבר מעורבותם של אנשים פשוטים בפוליטיקה. המחאה החברתית שסחפה את ישראל בקיץ 2011 התחילה על ידי קבוצה של סטודנטים צעירים והצליחה לערב בשיח החברתי והפוליטי קהלים גדולים שהיו פתוחים לכולם וביקשו ליצור בסיס עממי לדרישות ולפעולות.
המשך קריאה »

תגיות: