גיליון 8 / קיץ 2014

אודות / הורדת גיליון מלא

מערכת מפתח
אודות / הורדת גיליון מלא

גיליון 8,קיץ 2014 יוצא לאור מטעם קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב דבר העורכים בגיליון 1: mafteakh.tau.ac.il/2010-01/00-foreword עורך אחראי: עדי אופיר עורך ראשי: יואב קני עורכים בפועל: אודי אדלמן, נועם יורן, אורי ערן, הגר קוטף, איתי שניר מועצת המערכת: פרופ’ ירון אזרחי, החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים * ד“ר פיני...
המשך קריאה »

גבול

מירב אמיר
גבול

ההגות שהתמקדה בהיבטים השונים של הגלובליזציה ובקץ מדינת הלאום שלטה בחלק ניכר מהמחשבה הפוליטית באקדמיה ובמרחב של האקטיביזם הפוליטי בעשורים האחרונים של המאה העשרים. במסגרת זו נחשבו גבולות לנחלת העבר, נדמה היה כי חשיבותם בהבנת מגמות חברתיות ותרבותיות רווחות נשחקת במהרה בעקבות קריסת הסדר העולמי הדו-אימפריאלי.
המשך קריאה »

תגיות:

טלוויזיה

נועם יורן
טלוויזיה

המונח "טלוויזיה" יכול להתייחס היום למגוון רחב של צורות להפצה של תוכני וידיאו, שחלקן נצפות דרך מכשיר הטלוויזיה וחלקן דרך מכשירים אחרים בין הצורות האלה אפשר למנות שידור אלחוטי, טלוויזיה בכבלים, הפצה חוקית או לא חוקית דרך רשתות מחשבים, ספריות וידיאו, שידור וידיאו לפי דרישה ואולי עוד.
המשך קריאה »

תגיות:

לא מצחיק

יעל פרנק
לא מצחיק

ההזמנה לפתח את המושג "לא מצחיק" היא הזדמנות לחשוף עיקרון פואטי-פרודוקטיבי, שאינו כפוף ללוגיקה היסטורית-פילוסופית דווקא. המושג יוצא מתוך עבודות האמנות שלי, אף על פי שהן מצדן אינן מדגימות או מוכיחות אותו, ואין מעניינן לטעון דבר לגבי המושג. בהקשר זה אני מעוניינת לנסח את ה"לא מצחיק" כמנגנון פעולה.
המשך קריאה »

תגיות:

מזרחיות

חן משגב
מזרחיות

אנחנו, כצאצאיות וצאצאים לקהילות היהודיות בעולם הערבי והמוסלמי, במשרק ובמגרב, וכדור שני ושלישי של מזרחים בישראל, מתבוננים בהתרגשות רבה ובסקרנות עצומה בתפקיד המרכזי שתופסים באומץ כה רב הנשים והגברים בני דורנו ברחבי העולם הערבי בהפגנות ובמחאות למען חירות ושינוי.
המשך קריאה »

תגיות:

מרחב בטוח

‬גילי‭ ‬הרטל‭, ‬יוסי‭ ‬דוד‭ ‬ וליטל‭ ‬פסקר
מרחב בטוח

"מרחבים בטוחים" מוצעים כפתרון אפשרי בקהילות פמיניסטיות להט"ביות וקוויריות נוכח הפעלתם של אלימות ודיכוי במרחבים ציבוריים כלפי א.נשים החורגים מציוויים נורמטיביים. תצורות שונות של של "מרחבים בטוחים" נבנו על ידי תנועות חברתיות וקבוצות אקטיביסטיות פמיניסטיות, להט"ביות וקוויריות בהתאם לצורכיהן הספציפיים.
המשך קריאה »

תגיות:

משחק

‬יאיר‭ ‬ ליפשיץ
משחק

אחד המאפיינים הבולטים של פעולות פוליטיות בתרבות העכשווית – החל בממים וכלה בסגנון של השתתפות בהפגנות – הוא האופי המשחקי, המדגיש דו-משמעות, כפל תפקידים והתמקמויות אירוניות במרחב. עם זאת, "משחק" נתפס פעמים רבות כקוטב הנגדי לרצינות ואפקטיביות, ובהתאם גם כלא יעיל לפעולה פוליטית.
המשך קריאה »

תגיות:

משחק תפקידים

דפנה בן-שאול
משחק תפקידים

כהגדרה ראשונית, אציע כי משחק-תפקידים הוא ביצוע תפקיד חברתי שמזוהה עם העצמיות של המופיע, משייך אותו לקבוצה ומעצב באמצעותו גם את הגדרת הקבוצה. אם אני ישראלית, משחק-תפקידים יתבטא בביצוע תפקיד המצדיק תואר כזה, יגדיר אותי באמצעותו ויגדיר באמצעותי את קבוצת השיוך.
המשך קריאה »

תגיות:

עם

ג’ורג’יו אגמבן
עם

נקודת המוצא של כל הגדרה למשמעות הפוליטית של המושג "עַם" חייבת להיות העובדה המוזרה שבשפות האירופיות המודרניות הוא מסמן תמיד גם את העניים, את חסרי הכול, את המודרים. מונח אחד מגדיר גם את הסובייקט הפוליטי המכונן וגם את המעמד שבפועל – אם לא בדין – מוּדָר מן הפוליטיקה.
המשך קריאה »

תגיות: