קול קורא להגשת מאמרים

כתב העת המקוון מפתח, שגיליונו הראשון ראה אור בינואר 2010, הוא לקסיקון בהתהוות. כתב העת מיועד לפיתוח דיון ביקורתי ויצירתי במושגי השיח הפוליטי העכשווי הניזון מכיווני מחשבה שהתפתחו במאה העשרים במסגרת הפילוסופיה הקונטיננטלית או בהשראתה. תכליתו של מפתח היא יצירת לקסיקון פוליטי פתוח שיבחן את מושגי היסוד של המחשבה הפוליטית הלאומית והניאו-ליברלית וירחיב את אופק הדיון בפוליטי. גבולות הפוליטי לא יוגדרו מראש אלא יסתמנו מתוך הצטברות הערכים והרשת המושגית שתתפתח ביניהם.

המאמרים הלקסיקליים הכלולים במפתח לא מתמקדים בהוגים, בשיטות או בטקסטים מסוימים אלא במושגים. מושגים אלה יכולים להיות לקוחים מן המילון הפילוסופי המוכר (כגון: חירות, שוויון, זכויות, ייצוג, צדק וכדו’) או לבטא צורות התבוננות שונות ומקוריות על השלטון ועל התחום הפוליטי (כגון: מרחב, זמן, גוף, רגש, טכנולוגיה, אוכלוסייה וכדו’). מושגים רלוונטיים יכולים להיות גם מושגים המגולמים במכשיר (מצלמה, מסך, כרטיס מגנטי), אתר (בית, גדר) או מנגנון (משטרה, בית ספר), ובלבד שאלה ישמשו כבסיס לנקודת מבט מקורית על השלטון ועל התחום הפוליטי.

כל מאמר בכתב-העת יוקדש למושג אחד. המאמר אמור לתת מקום להיסטוריה של המושג ולבטא מוּדעוּת להיסטוריוּת שלו, אבל לא להסתפק באלה ולהציג גם דיון שיטתי ומחדֵש בשאלה “מהו x?”, כלומר מהו הדבר שהמושג מציין או ממשיג. מחברי המאמרים מוזמנים להמציא מושגים חדשים או להציע להיפטר ממושגים קיימים. הצגת המושג והדיון הביקורתי בו יכולים להיות מעוגנים בתיאוריה מוגדרת אחת או לנוע בחופשיות בין כמה תיאוריות קרובות או מתחרות, ובלבד שהמוקד יהיה במושג עצמו ובמציאות שאליה הוא מתייחס.

אנו מזמינים חוקרים וחוקרות, תלמידי ותלמידות מחקר, אמניות ואמנים להגיש מאמרים ועבודות לפרסום במפתח.

מאמרים להגשה ותגובות למאמרים אפשר לשלוח לכתובת: mafteakh@post.tau.ac.il

 

 

מפתח עתיד לראות אור ככתב עת דו לשוני; הגרסה העברית תכלול מאמרים מתורגמים מלועזית והגרסה האנגלית תכלול תרגומים מן הגרסה העברית • כל גרסה תראה אור פעמיים בשנה  • הגשת מאמר באחת השפות תיחשב כהגשה לשתי הגרסאות • המאמרים שיוגשו לכתב-העת יעברו תהליך הכולל שיפוט מקצועי (peer reviews) ועבודת עריכה המתבצעת על-ידי סטודנטים לתארים מתקדמים (במתכונת הנהוגה בכתבי-עת למשפטים)  • את הטקסטים יש לשלוח בפורמט word בלבד • על ההערות לטקסט להופיע בסופו (endnotes) • דימויים יש לשלוח כקבצים נפרדים (תוך ציון מיקומם בטקסט)  • העקרונות המנחים את עריכתו של כתב-העת מפורטים בפתח הדבר של הגיליון הראשון. הגיליון זמין לקריאה ולהורדה בפורמט PDF בכתובת http://mafteakh.tau.ac.il/2010-01/00-foreword

 

 

מפתח יוצא לאור במסגרת עבודתה של קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית הפועלת במרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב  mhc.tau.ac.il