מאמרים שתויגו תחת ‘ סגנון ’

סגנון

עילי ראונר
סגנון

הצבתו של המושג "סגנון" באופק של המחשבה הפוליטית מבקשת להורות על הכללה מושגית הפוכה; הסגנון הוא מצע הנפרש מתחת לפני השטח של כל הגדרה של הפוליטי, או צל המוטל על פניה. השאלה "מהו סגנון" מניחה היענות אידיאלית או רדיקלית לבחינת הפוליטי בצורתו הלא-מפורשת ביותר. הסגנון נוכח בכל היגד פוליטי, בכל מעשה או אירוע פוליטי.
המשך קריאה »

תגיות: