מאמרים שתויגו תחת ‘ שיר פוליטי ’

שיר פוליטי

חנן חבר
שיר פוליטי

לכאורה, כל שיר יכול להיות פוליטי. אם נעמיד ביסוד הגדרתנו את השיר הפוליטי כשיר שפועל פעולה לשונית פוליטית הרי ששיר לירי שפועל בהקשרים חברתיים מתאימים יכול לפעול פעולה פוליטית. את הפוליטיות של השיר הלירי, המערערת את מערכת יחסי הכוח שמולה היא פועלת, יש לקרוא בתוך ההקשר שבתוכו הוא נכתב ונקרא.
המשך קריאה »

תגיות: